Hơn 50% phòng khám đa khoa ở Tp. Hồ Chí Minh đạt chất lượng trung bình và kém

 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức đợt đánh giá chất lượng toàn bộ phòng khám đa khoa trong năm 2019 với công cụ đánh giá là bộ “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, phiên bản 3.0” do Sở Y tế xây dựng và ban hành.

Theo đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa trong thời gian 4 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019. Đối tượng đánh giá chất lượng bao gồm 216 phòng khám đa khoa công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố đã được cấp giấy phép hoạt động (tính tới thời điểm tháng 4/2019), trong đó 28 phòng khám đa khoa công lập thuộc các bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện và 188 phòng khám đa khoa tư nhân.

Kết quả đánh giá cho thấy, có 6 phòng khám (2,9%) đạt mức chất lượng tốt; 42 phòng khám (20,8%) đạt mức chất lượng khá; 39 phòng khám (19,3%) đạt mức chất lượng trung bình – khá; 74 phòng khám (36,6%) đạt mức chất lượng trung bình và 41 phòng khám (20,3%) ở mức chất lượng kém.

hon-50-phong-kham-da-khoa-o-tp-ho-chi-minh-dat-chat-luong-trung-binh-va-kem-1

Một số phòng khám được đánh giá có mức chất lượng kém.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, bộ “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, phiên bản 3.0” có độ khó hơn so với các bộ tiêu chí phiên bản trước, đòi hỏi các phòng khám ngoài việc tuân thủ quy định, phải thực sự đào sâu, nghiên cứu kỹ để có được sự cải tiến chất lượng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Các lỗi thường gặp ở các phòng khám chủ yếu là thực hiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo theo qui định; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn mà phòng khám được phép thực hiện. Bên cạnh đó, các phòng khám chưa chú trọng vào đầu tư công tác kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm; chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học; chưa tuân thủ quy chế ghi chép hồ sơ bệnh án; chưa đảm bảo tuân thủ việc đăng ký hành nghề về Sở Y tế khi có thay đổi nhân sự; nhân viên y tế chưa đảm bảo đào tạo liên tục đủ số tiết theo quy định.

Đ.P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.