Lột mặt nạ những kẻ mang danh dân chủ khi ‘chê bai’ công tác cнốɴԍ ᴅịcн của lãnh đạo Việt Nam

Lợi dụng tình hình d.ị.ch C.o.v.i.d-19 có nhiều diễn biến phức tạp, trên không gian mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến d.ị.ch b.ệ.n.h. Trong đó bên cạnh những thông tin tích cực còn có cả những thông tin xuyên tạc sai sự thật về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế, cũng như các bộ ngành gây h.o.a.n.g m.a.n.g trong quần chúng nhân dân.

Ở Việt Nam, d.ị.ch Covid – 19 cũng đang có những diễn biến phức tạp khó lường, dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng và cả hệ thống bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương d.ị.ch Covid – 19 cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Nghiêm trọng hơn, gần đây một số tổ chức p.h.ả.n đ.ộ.n.g lưu vong như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, VOICE… và một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước cũng rất tích cực pha’t tán những thông tin mang nội dung chống pha’. Chúng còn chi hàng nghìn USD để thực hiện các quảng cáo chính trị trên Facebook nhằm tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h tại Việt Nam, công kích “Chính phủ bưng bít thông tin, yếu kém trong x,ử lý d.ị.ch b.ệ.n.h”.

Mới đây trên trang Việt tân chúng lại có bài viết phản ánh sai sự thật, làm giảm uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước ta đó là: “ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS CÁC NGUYÊN THỦ QUỐC GIA LÀM GÌ?” hay “NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐANG Ở ĐÂU HAY ĐÃ…?” Nội dung của bài viết chúng đưa ra một số pha’t biểu của tổng thống một số nước có d.ị.ch b.ệ.n.h và “vô tình” không đề cập đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chống d.ị.ch, nhằm định hướng cảm quan của người dân cho rằng Tổng bí thư, Chủ tịch nước của chúng ta không có hành động lãnh đạo, chỉ đạo chống d.ị.ch Covid – 19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn theo s.á.t từng bước đi của dân tộc

Bài viết với mục tiêu nhằm làm giảm uy tín của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, giảm uy tín của Đảng ta.Nhưng với mỗi chúng ta là những người có quan điểm lập trường đúng đắn sẽ không để kẻ khác dắt mũi bởi: Nhìn từ thực tế chỉ khi có sự chỉ đạo c.h.ặ.t chẽ, đúng đắn của Ban bí thư, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị mới pha’t huy được sức mạnh của toàn dân trong chống d.ị.ch thì chúng ta mới kiểm soát d.ị.ch trong thực tế được nhân dân trong nước và thế giới k.i.n.h h.o.à.n.g ghi nhận, tổ chức y tế thế giới WHO k.i.n.h h.o.à.n.g giá cao.

Có thể khẳng định, sự chỉ đạo của Đảng ta là rất c.h.ặ.t chẽ, theo đúng nguyên tắc pha’t huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cả các thành viên Ban bí thư chứ không phai của một riêng ai. Cụ thể đó là: Công văn 79-CV/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h viêm đường hô hấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Nội dung công văn đã chỉ đạo toàn diện từ:

Xác định công tác phòng, chống d.ị.ch do chủng mới Cô-rô-na là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống d.ị.ch; Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan d.ị.ch và chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương, từ các đảng viên đến mọi người dân…

Chính vì thế chúng ta mới có kết quả chống d.ị.ch Covid – 19 tốt như vậy, không phải là sự chỉ đạo riêng hay pha’t biểu suông của một cá nhân như đám dân chủ để rồi d.ị.ch vẫn bùng pha’t mạnh ở đó.

Chắc mọi người vẫn băn khoăn là, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước lãnh đạo ở đâu? Thực tế đồng chí đã thực đúng nguyên tắc trong Đảng đó là bởi vì đồng chí chính là người đứng đầu của Ban bí thư và đã pha’t huy trí tuệ tập thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chống d.ị.ch mà không lãnh đạo, chỉ đạo trên quan điểm cá nhân của đồng chí hay một thành viên nào.

Với nội dung chỉ đạo của Công văn số 79 thì Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo chống d.ị.ch Covid – 19 do phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam là trưởng ban. Như vậy chúng ta thấy Ban bí thư đã pha’t huy tốt vai trò, chức năng của các cơ quan ban ngành trong bộ máy nhà nước, mỗi cơ quan ban ngành đều có một nhiệm vụ, một chức năng công tác khác nhau.

Thực tế chúng ta cúng đã thấy rằng sau khi có b.ệ.n.h nhân инιễм Covid – 19 đầu tiên chúng ta đã làm tốt việc kiểm soát và chống d.ị.ch. Khi có b.ệ.n.h nhân số 17 chúng ta đã có nhiều biện pha’p mạnh mẽ đặc biệt là: chỉ đạo lực lượng y tế cứu chữa cho các b.ệ.n.h nhân, đưa bộ đội hóa học sử dụng các phương tiện hiện đại vào phun тнυố¢ khử trùng trên toàn bộ phố Trúc Bạch, tiếp tế lương thực t.h.ự.c p.h.ẩ.m cho nhân dân ở vùng d.ị.ch, khu vực cách ly… qua đó đã ổn định được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân trong công cuộc chống d.ị.ch.

Không chỉ lãnh đạo ở việc chống d.ị.ch Covid – 19 mà đồng chí cũng như các thành viên khác trong ban bí thư, chính phủ còn phải thực hiện nhiều mặt công tác khác trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, giao lưu pha’t triển kinh tế đất nước… tất cả đều được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân ta.

Bài viết với mục tiêu nhằm làm giảm uy tín của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, giảm uy tín của Đảng ta.
Sự chỉ đạo của Ban bí thư và đặc biệt là đồng chí tổng bí thư, Chủ tịch nước trong chống d.ị.ch còn thường xuyên và liên tục đó là: Ngày 31/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để k.i.n.h h.o.à.n.g giá kết quả thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020; xem xét, quyê’t định về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí đã thay mặt cho Ban bí thư pha’t biểu chỉ đạo về việc chống d.ị.ch : Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động điều kiện, phương tiện, mọi biện pha’p phòng, chống có hiệu quả d.ị.ch b.ệ.n.h viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nɔoʌ), không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và pha’t triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bởi như lời của phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam: “Tình hình vẫn đang được kiểm soát c.h.ặ.t chẽ. Và nếu như ca инιễм b.ệ.n.h có tăng nhiều hơn nữa tôi khẳng định sẽ vẫn chống d.ị.ch tốt. Nếu như chúng ta đồng lòng, nếu như tất cả dân tộc Việt Nam ta cùng đồng lòng, chúng ta chắc chắn sẽ chiê’n thắng như đã chiê’n thắng rất nhiều lần”.

Qua đó cho ta thấy Đảng, Nhà nước ta luôn luôn chăm lo cho đời sống của nhân dân, các thành viên trong Đảng và chính phủ luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm ở cương vị công tác. Chính nhờ đó tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong chống d.ị.ch Covid – 19 nói riêng và thực hiện đường lối, chủ trương pha’t triển kinh tế và giữ vững quốc phòng an ninh nói chung.

Quỳnh Quỳnh/CANHCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.