Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chuẩn bị nghỉ hưu

Chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế trước đó do bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm. Như vậy, việc ông Đam kiêm giữ thêm chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế đồng nghĩa việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi chức vụ này.

Thông thường tại các bộ, ngành, người giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng thì về mặt chính quyền sẽ giữ chức Bộ trưởng, Trưởng ngành của cơ quan đó.

Theo Quy định 29/2016, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, việc lập Ban cán sự đảng trong cơ quan hành pha’p, tư pha’p: Ở cấp Trung ương: Lập Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng bộ, ngành quản lý nhà nước, các cơ quan tư pha’p.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cán sự đảng đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyê’t, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành, đơn vị; lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng; quyê’t định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp ủy đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chịu trách nhiệm trước cấp ủy về các đề xuất và quyê’t định của mình.

Ban cán sự đảng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyê’t định theo đa số. Ban cán sự đảng họp định kỳ 3 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần…

Loading…

Trở lại với trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà sinh 1 tháng 8, 1959 (60 tuổi), quê Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: phó giáo sư –tiến sĩ Y khoa.

Theo khoản 3, điều 187 BL Lao động thì Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được kéo dài thời gian nghỉ hưu thêm 05 năm (đến 60 tuổi).

“Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này”

Mặt khác, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không phải Ủy viên trung ương Đảng nên không tiếp tục công tác đến năm 2021 (sau đại hội XIII).

Bà là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII.

Trong quá trình công tác, bà từng là Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Y tế; Từ tháng 8/2011 đến nay là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Loading…

Đầu tháng 7/2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận Quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (người tiền nhiệm của bà Tiến ở chức vụ này là ông Nguyễn Quốc Triệu, ông Triệu cũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế).

Theo Báo mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.