87% Đại biểu quốc hội đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y Tế

Quốc hội chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chiều nay (22/11), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Sau khi Quốc hội thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 459/483 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia bỏ phiếu. Số phiếu hợp lệ là 454. Số phiếu đồng ý là 424, chiếm 87%. Số phiếu không đồng ý là 30, chiếm 6%.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành là 395 trên 431 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 81,78%, số phiếu không tán thành là 29, chiếm 6%.

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959, quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được bổ nhiệm làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 8/2011.

Vào tháng 6/2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

H.T – vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.