Từ ngày 1/1/2020, thí điểm phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) sẽ bước đầu thí điểm phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến từ năm 2020, từ đó tiến tới cắt giảm báo cáo giấy.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản thông báo tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Trung tâm kiểm nghiệm một số tỉnh, thành về việc triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến.

Mục đích tăng cường quản lý chất lượng thuốc ngày càng chặt chẽ hơn, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý, thu hồi thuốc vi phạm theo quy định.

Cục Quản lý Dược đang xây dựng và tiến hành triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm, thủ tục thu hồi, xử lý thuốc vi phạm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục.

Hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm sẽ đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin về thuốc vi phạm từ các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, hệ thống các trung tâm kiểm nghiệm. Từ đó, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược đã gửi hướng dẫn sử dụng công cụ hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm đến các Sở Y tế, doanh nghiệp để thực hiện việc nhập dữ liệu về thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn. Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị bắt đầu thực hiện thí điểm phần mềm từ ngày 1/1/2020.

Các đơn vị thí điểm gồm Viện Kiểm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Kạn, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Trung tâm kiểm nghiệm của 6 địa phương trên.

Trong giai đoạn đầu thí điểm công vụ nếu có gì vướng mắc, khó khăn, các đơn vị cần phản ánh lại để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt và thuận lợi hơn.

Hệ thống dịch vụ công, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) gồm các chức năng: hiển thị danh sách hồ sơ, xem thông tin hồ sơ, thêm mới hồ sơ, sửa hồ sơ, hủy hồ sơ, ký điện tử, nộp hồ sơ, nộp hồ sơ trả lại, thêm mới báo cáo thu hồi, thêm mới văn bản phản hồi. Hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp tới chuyên viên xử lý.

Hệ thống giúp doanh nghiệp/ Sở Y tế giao tiếp với Cục Quản lý Dược một cách tiện lợi, các thao tác được thực hiện online, dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người sử dụng. Việc truy cập và khai thác thông tin được bảo mật tùy theo vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng sử dụng, đảm bảo phục vụ công cộng nhưng vẫn an toàn về các thông tin cần bảo mật.

Trước đó, thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc, từ ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến về kê khai giá thuốc. Trong đó bao gồm hồ sơ kê khai/kê khai lại giá thuộc, hồ sơ thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại trên Hệ thống dịch vụ công được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Hà An – Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.